Het kabinet zet zich in voor een inclusieve en transparante (digitale) samenleving. Informatie, overheidsvoorzieningen en nieuwe technieken dienen voor iedereen toegankelijk zijn. Burgers en ondernemers moeten in staat gesteld worden de kansen van de informatiesamenleving te benutten. Nederland staat binnen de Europese Digital Economy and Society Index (DESI) op de derde plek van Europa op het gebied van e-overheid. Nederland doet het goed op het gebied van het aantal burgers dat gebruik maakt van de digitale dienstverlening (86%), en ze is actief met het publiceren van ‘open data’. Verbeterpunten zijn het verder verbeteren van vooraf ingevulde online formulieren, het online (volledig) afhandelen van dienstverlening, en het organiseren van digitale overheidsdienstverlening voor bedrijven. 

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

OECD eGovernment indicatoren

DESI eGovernment

Aantal ICT'ers in de overheidsector

Gebruikers van de digitale overheidsdiensten DigiD en eHerkenning

Gemeenten en digitalisering

Onderstaande figuren tonen welk aandeel bedrijven in een aantal uitsnedes (grootte of sector) internet gebruiken voor verschillende activiteiten. 

De Digital Economy and Society Index (DESI) vergelijkt Europese landen op hun digitale prestaties. Onderstaande figuren geven de scores weer op zes indicatoren die iets zeggen over de digitalisering van  overheidsdiensten.

Eén van de speerpunten van de NDS 2.0 is 'Digitale overheid'. Waar er in bovenstaande figuur algemene (Europese) cijfers zijn opgenomen over het gebruik van digitale publieke diensten, geeft onderstaande figuur het gebruik van een twee specifieke Nederlandse diensten weer. Dit zijn 'DigiD' en 'eHerkenning'. 

Onderstaande figuur geeft het aantal ICT-ers in de overheidssector weer, met 2003 = 100. 

In de figuur 'Gemeenten en digitalisering' wordt de reactie van gemeente-ambtenaren weergegeven op stellingen over de digitalisering bij gemeenten.