Jongeren groeien op in een wereld waarin ICT niet meer weg te denken is. We vinden het in Nederland daarom van belang dat jongeren een goede basis krijgen in ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarnaast biedt digitalisering ook mogelijkheden om het onderwijs zelf te verbeteren. Uit cijfers van Kennisnet blijkt dat er in Nederland volop gebruik gemaakt wordt van digitale lesmethoden (bijv. digibord, laptops of programma’s). Uit internationaal vergelijkende cijfers van de OESO blijkt daarnaast dat Nederland een relatief hoog percentage 15-jarigen kent dat minimaal één keer per maand een computer gebruikt voor schooloefeningen (67%). Volgens de monitor van Kennisnet blijkt echter wel dat er in Nederland nog maar weinig aandacht is voor het bijbrengen van digitale vaardigheden onder jongeren.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Gebruik computers voor schooloefeningen

ICT toepassingen in het onderwijs

Aantal ICTer in het onderwijs

De onderstaande figuur laat zien welk percentage van scholen (po, vo en mbo) in meer dan de helft van de lessen genoemde ICT-toepassingen gebruiken.