Digitalisering kan helpen bij het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de mogelijkheid om zuiniger en schoner te rijden. Dankzij slimme toepassingen worden verkeersdeelnemers en -voertuigen onderdeel van een groter, intelligent vervoerssysteem, waarbij continue data-uitwisseling plaatsvindt en vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd. In de monitor ITS (Intelligente Transportsystemen) wordt benoemd dat Nederland Europees en mogelijk zelfs wereldwijd koploper is op specifieke terreinen. Nederland geldt vooral als ‘leading country’ op het gebied van verkeersmanagement, slimme VRI’s en ‘connected driving’. De omzet en exportcijfers van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met intelligente transportsystemen blijven stijgen. Op het gebied van infrastructuur voor elektrische auto’s doet Nederland het ook goed; Nederland telde in 2017 bijna 33.000 EV-laders, wat meer dan een kwart is van het totale aantal EV-laders in heel Europa. 

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

ITS indicatoren

Investering ICT

Electrische oplaadpunten

Aantal ICTers in de transportsector

Onderstaand element bevat een aantal indicatoren over de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen (ITS) in Nederland.