In Nederland hebben we de ambitie om naar een flexibel en duurzaam energiesysteem toe te werken. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op het potentieel van intelligente energienetten, die het efficiënter benutten van bestaande infrastructuur en nieuwe marktmodellen mogelijk maken. Digitalisering maakt het mogelijk om zowel productie als afname van energie meer op afstand te sturen en biedt daardoor de mogelijkheid om vraag en aanbod steeds nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. Een belangrijke benodigdheid in deze transitie is de slimme meter. In 2016 waren er volgens Netbeheer Nederland al enkele miljoenen slimme meters uitgerold. Het belang van ICT voor de energiesector wordt ook geïllustreerd door toenemende investeringen (m.u.v. 2017) in ICT vanuit de energiesector sinds 2013.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Slimme meters

Smart Grid Labs

Investeringen ICT

Aantal ICTers in de energiesector

Onderstaande visualisatie geeft weer hoeveel Smart Grid Labs een land heeft. 

Onderstaande visualisaties geven de trends in ICT-investeringen en aantal ICT'ers in de energiesector.