Digitalisering biedt mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen. Eén van de meest prominente ontwikkelingen is de opkomst van de platformeconomie. Digitale platformen faciliteren interacties en transacties, vaak tussen uiteenlopende soorten gebruikers. Vaak zorgen ze ervoor dat vraag en aanbod beter en goedkoper bij elkaar gebracht kunnen worden. Er is een rijkheid aan platformen die in Nederland gebruikt worden. Veelgebruikte platformen zijn app-stores, entertainment-platforms zoals Netflix, maaltijdbezorgingsplatforms en marktplaatsen zoals bol.com en Marktplaats. Een klein deel (ca 2%) van de beroepsbevolking werkt regelmatig via platformen, de meeste in de maaltijdbezorging, vervoer, schoonmaken en microklussen. Dit doen ze vaak voor een deel van hun tijd (werkweek).

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Aantal in Nederland gevestigde platformbedrijven

Welke platformbedrijven gebruiken Nederlanders?

Maken MKBers gebruik van platformen?

Via welke platformbedrijven werken Nederlanders?

Hoeveel uren werken Nederlanders via platformen

Hoeveel Nederlanders werken via platformen

De twee onderstaande figuren geven weer hoe vaak platforms gebruikt worden in Nederland.

De onderstaande figuren gaan over een deel van de platformeconomie, namelijk waar platformen werk en werknemers koppelen.