Nederland behoort tot de Europese koplopers op het gebied van digitalisering. Met een constante vierde plaats in de Europese ‘Digital Economy and Society Index (DESI)’ ranking laat Nederland zien dat er al flinke stappen gezet zijn. Op het gebied van digitale connectiviteit is Nederland de koploper; op het gebied van bedrijfsdigitalisering en internetgebruik staat ze in de top 5. Op het gebied van digitale publieke dienstverlening scoort Nederland binnen de DESI wat lager. De afgelopen jaren is er daarnaast een inhaalslag gemaakt wat betreft het aantal ICT'ers op de arbeidsmarkt, waardoor Nederland ook op het thema ‘menselijk kapitaal’ tot de Europese top behoort. Volgens cijfers van de OESO scoort Nederland echter wel onder gemiddeld als het gaat om het trainen van digitale vaardigheden van niet-ICT-personeel. Zij zijn bij uitstek van belang voor het succesvol toepassen van digitale technologie in specifieke sectoren of domeinen.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Digital Economy and Society Index (DESI)

EIB Digitalisation Index

Vacatures en medewerkers

Investeringen in hardware

Human capital

 

De Digital Economy and Society Index (DESI) vergelijkt Europese landen op hun digitale prestaties. In onderstaande figuren is de de totale score per land weergegeven, en de uitsplitsing naar de vijf pijlers van de index.

Op basis van data op bedrijfsniveau vanuit de EIB Investment Survey 2019 heeft de EIB een index samengesteld die weergeeft hoe het staat met de digitalisering van bedrijven (adoptie van digitale technologie) en landen (infrastructuur en investeringen).

Onderstaande figuren geven weer in welke mate bedrijven in Europa hun IT-vacatures kunnen invullen, en hoeveel bedrijven IT-specialisten in dienst hebben. 

In de onderstaande figuur staan de investeringen in computers en randapparatuur, als aandeel van de totale investeringen in materiële vaste activa. 

Data in onderstaande grafieken is afkomstig van pr-eDict van het opleidingsfonds CA-ICT.

 

pr-eDict, het expertisecentrum Digitalisering en ICT

pr-edict.nl

 

CA-ICT opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT

caict.nl

 

In de onderstaande figuur wordt het aantal ICT-vacatures weergegeven per kwartaal, uitgesplitst naar bedrijfssector, provincie en beroep.