Onderstaande figuren geven weer welke digitale technologieën een plaats hebben in de innovaties van het Nederlandse bedrijfsleven (o.b.v. WBSO-aanvragen).

Onderstaande figuur visualiseert met welke talen en thema's developers zich bezig houden in 2018, en hoe dit verschilt met 2013. 

Drie prominente groeiende digitale domeinen (op Stackoverflow):

 

1. Data science

2. Webontwikkeling

3. (Mobiele) applicaties

Eén van de speerpunten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 is AI. Deze technologie kan zorgen voor allerlei nieuwe toepassingen. Onderstaande figuur geeft weer in welke mate een land klaar is voor AI. Nederland staat momenteel 14e van 194 landen.