Economisch belang van digitalisering
Digitalisering met gebruik van ICT is op verschillende manieren belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo is de ICT-sector goed voor circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is de totale waarde in geld van alle in een land geproduceerde goederen en diensten. De periode voor het bbp is meestal een jaar.
Daarnaast leveren investeringen in ICT al jarenlang een substantiële en stabiele bijdrage aan de welvaartsgroei in Nederland. Circa 20% van de economische groei in Nederland is aan deze investeringen toe te schrijven.
Middels ICT-toepassingen heeft digitalisering nog een bredere impact op de economie. Het (toenemende) belang van ICT-toepassingen is te zien aan de groei van het aantal bedrijven in de ICT-dienstverlening. Deze bedrijven voegen waarde toe door hun ICT-kennis te gebruiken voor innovaties en nieuwe bedrijfsmodellen. Ze geven bijvoorbeeld advies op basis van data.
Naast het slim toepassen van bestaande ICT wordt er ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo werkt het Nederlandse bedrijfsleven momenteel hard aan technologieën als:
  • kunstmatige of artificiële intelligentie (AI)

  • Internet of Things (IoT)

  • 5G

Dat Nederland steeds verder digitaliseert is bijvoorbeeld ook te zien aan het stijgende aandeel ICT-banen op de arbeidsmarkt.