Digitalisering middels ICT is op verschillende wijzen belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo is de ICT-sector goed voor circa 5% van het BBP. Daarnaast leveren investeringen in ICT al jarenlang een substantiële en stabiele bijdrage aan de welvaartsgroei in Nederland. Circa 20% van de economische groei in Nederland is aan deze investeringen toe te schrijven. Maar ICT is meer dan alleen investeren in hardware en software. Middels ICT-toepassingen heeft digitalisering nog een bredere impact op de economie. Het (toenemende) belang van ICT-toepassingen manifesteert zich onder meer door een forse toename van het aantal ICT-gebaseerde dienstverleners. Dergelijke bedrijven voegen waarde toe door hun ICT te gebruiken voor innovaties en alternatieve bedrijfsmodellen, zoals data-gebaseerde adviesdiensten. Naast het slim toepassen van bestaande digitale technologieën in organisaties wordt er ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo werkt het Nederlandse bedrijfsleven momenteel hard aan technologieën als kunstmatige intelligentie, Internet of Things en 5G. Het ingrijpende karakter van de verdergaande digitalisering manifesteert zich o.a. in het stijgende aandeel ICT-banen op de arbeidsmarkt.