Over Nederland Digitaal
Nederland heeft alles in huis om kansen te pakken. Het heeft bijvoorbeeld een goed opgeleide beroepsbevolking die technologie snel omarmt. Door goede samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid ontstaan er nieuwe ideeën. Dit komt samen in Nederland Digitaal.
De Monitor Nederland Digitaal zet informatie uit statistieken op het gebied van digitalisering in diagrammen. Het gebruikt daarvoor de volgende bronnen:
  • ‘countryreports’ van de Digital Economy Society Index (DESI) van de Europese Commissie

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  • Eurostat

Nederlandse Digitaliseringsstrategie
De monitor maakt daarmee inzichtelijk hoe de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) zich verhoudt tot de resultaten.
Op deze website
De Monitor Nederland Digitaal brengt de digitalisering van de Nederlandse maatschappij en economie in beeld. Er is over een flink aantal zaken informatie bekend. Helaas bestaan er ook witte vlekken. Bij updates van de monitor zullen we proberen deze witte vlekken in te vullen.
Op deze website kunt u achtereenvolgens informatie vinden over:
  • 1. Het economisch belang van digitalisering.

  • 2. Hoe staat Nederland ervoor op het gebied van digitalisering?

  • 3. Hebben we in Nederland de basis op orde?

  • 4. Uitleg over de methode waarmee deze monitor is gemaakt?

Deze monitor is in 2018 voor het eerst gemaakt en sindsdien jaarlijks ge-updatet. De ontwikkeling van de monitor is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK is ook het coördinerend ministerie van de kabinetsbrede NDS.
De monitor is ontwikkeld door onderzoeksbureau Dialogic. In de toekomst zal in nauwe samenwerking met andere ministeries de monitor worden doorontwikkeld.

25% van de economische groei is toe te schrijven aan ICT-investeringen. Er is voor 21 miljard aan software geïnvesteerd in 2020 en 9 miljard in hardware. Samen is dat 21% van de totale investeringen in Nederland. De digitalisering heeft 520.000 extra ICT-banen opgeleverd. Er waren 16.700 vacatures in de ICT. 5% van het BBP wordt geleverd door 74.000 ICT-bedrijven.