Onderzoek en innovatie
Er worden veel middelen vrijgemaakt om ICT verder te ontwikkelen. Zo investeert de Nederlandse overheid volgens cijfers van de OESO jaarlijks meer dan 400 miljoen euro in ICT R&D. Van de Nederlandse bedrijfsinvesteringen in ICT-R&D gaat ongeveer 13% naar ICT-ontwikkeling, en circa 20% van het Nederlandse R&D-personeel werkt in het domein van ICT. Digitale technologie blijft daarmee snel ontwikkelen. Dit is onder andere terug te zien in één van de grootste instrumenten om innovatie te stimuleren vanuit de overheid: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Binnen deze regeling springen diverse opkomende digitale technologieën naar voren, zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things en 5G.
Europa kent het grote kaderprogramma Horizon 2020, waarin onderzoeks- en innovatieprojecten ondersteund worden. Nederland heeft deelgenomen aan 255 ICT-projecten, waarvan 41 keer in een coördinerende rol. De totale projectomvang van deze 255 projecten bedraagt 1255 miljoen euro.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden
R&D investeringen in ICT
Onderstaande figuren geven de overheidsinvesteringen weer in ICT R&D, algemeen en uitgesplitst naar sectoren.
Technologieën in innovatietrajecten
In onderstaande figuur wordt aangegeven hoe vaak een bepaalde digitale technologie genoemd is in WBSO-aanvragen.
Productiviteit ICT sector
De onderstaande figuren geven per jaar en per indicator voor een aantal sectoren de ICT-productiviteit weer.
lCT in horizon 2020
Horizon 2020 is het Europese 'Framework Programme for Research and Innovation'. De onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten hebben betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder ICT. Volgens projectdata over H2020 (https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/cordisH2020projects) is Nederland betrokken bij 83 ICT-projecten, waarvan 46 keer als coördinerende partij. Peildatum: 15-04-2020 <