Onderwijs
Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat de laatste jaren de in- én uitstroom van ICT-opleidingen gestegen is in zowel het Mbo, Hbo als WO. De grootste stijging in het aantal ICT-gediplomeerden is te zien in het WO. Dit is een goede ontwikkeling in het kader van digitalisering. Tegelijkertijd bljven digitale competenties in Mbo en Hbo onverminderd nodig voor het benutten van de kansen die digitalisering biedt.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden
Vaardigheden
Digitale vaardigheden in de gehele maatschappij zijn belangrijk. Het hebben van digitale vaardigheden zorgt ervoor dat Nederlanders mee kunnen in de digitale transitie. Onderstaande figuur gaat hierover.