Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat de laatste jaren de in- én uitstroom van ICT-opleidingen gestegen is in zowel het Mbo, Hbo als WO. De grootste stijging in het aantal ICT-gediplomeerden is te zien in het WO. Dit is een goede ontwikkeling in het kader van digitalisering. Tegelijkertijd bljven digitale competenties in Mbo en Hbo onverminderd nodig voor het benutten van de kansen die digitalisering biedt.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Instroom ICT onderwijs

Gedimplomeerden bekostigd ICT-onderwijs

Uitstroom ICT-onderwijs