Overheid
Het kabinet zet zich in voor transparante (digitale) samenleving waar iedereen mee kan doen. Informatie, overheidsvoorzieningen en nieuwe technieken wil de overheid voor iedereen toegankelijk maken. De overheid wil burgers en ondernemers in staat stellen de kansen van de informatiesamenleving te benutten.
Nederland staat binnen de Europese Digital Economy and Society Index (DESI) op de derde plek van Europa op het gebied van een digitale overheid. Het gaat goed op het gebied van het aantal burgers dat gebruikmaakt van de digitale dienstverlening (86%). Daarbij is Nederland actief met het publiceren van ‘open data’. Open data is een term voor vrij beschikbare informatie.
Verbeterpunten zijn het:
  • verder verbeteren van vooraf ingevulde online formulieren
  • online (volledig) afhandelen van dienstverlening
  • organiseren van digitale overheidsdienstverlening voor bedrijven
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden
OECD eGovernment indicatoren
Onderstaande figuren tonen welk aandeel bedrijven per grootte of per sector internet gebruiken voor verschillende activiteiten.
Digitalisering van overheidsdiensten
De Digital Economy and Society Index (DESI) vergelijkt Europese landen op hun digitale prestaties. Onderstaande figuren geven de scores weer op zes aspecten. Deze zeggen allemaal iets over de digitalisering van overheidsdiensten.
Aantal ICT’ers in de overheidsector
Onderstaande figuur geeft het aantal ICT’ers in de overheidssector weer. Het uitgangsjaar is 2003. Daarom is 2003 op 100 gezet.
Aantal ICT’ers in de overheidsector
Onderstaande figuur geeft het aantal ICT’ers in de overheidssector weer. Het uitgangsjaar is 2003. Daarom is 2003 op 100 gezet.
 
Gebruikers van de digitale overheidsdiensten DigiD en eHerkenning
Een van de speerpunten van de NDS 2.0 is 'Digitale overheid'. Waar in bovenstaande figuur algemene (Europese) cijfers zijn opgenomen over het gebruik van digitale publieke diensten, geeft onderstaande figuur het gebruik van een twee specifieke Nederlandse diensten weer. Dit zijn:
  • DigiD
  • eHerkenning
Gemeenten en digitalisering
De figuur 'Gemeenten en digitalisering' laat zien hoe gemeenteambtenaren reageren op stellingen over de digitalisering bij gemeenten.