Onderwijs
Jongeren groeien op in een wereld waarin ICT niet meer weg te denken is. We vinden het in Nederland daarom van belang dat jongeren een goede basis krijgen in:
  • ICT-vaardigheden

  • informatievaardigheden

  • mediawijsheid

Daarnaast biedt digitalisering ook mogelijkheden om het onderwijs zelf te verbeteren. Uit cijfers van Kennisnet blijkt dat scholen in Nederland volop gebruikmaken van digitale lesmethoden, zoals digibord, laptops of programma’s.
Uit cijfers van de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt daarnaast dat Nederland een hoog percentage 15-jarigen kent dat minimaal een keer per maand een computer gebruikt voor schooloefeningen (67%). Wel blijkt volgens de monitor van Kennisnet dat in Nederland nog maar weinig aandacht is voor het bijbrengen van digitale vaardigheden onder jongeren.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:
ICT in de les
De onderstaande figuur laat zien welk percentage van scholen (po, vo en mbo) in meer dan de helft van de lessen ICT-toepassingen gebruikt. Het gebruik is ingedeeld per beschikbare toepassing.