Landbouw
Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een veilige en duurzame voedselvoorziening door de landbouw. In Nederland slagen met name grote landbouwbedrijven erin om hun werkzaamheden te digitaliseren. Dit blijkt uit het rapport 'Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland 2018' van de Wageningen Universiteit.
Kleinere landbouwbedrijven digitaliseren, maar beperkt. Zij geven aan te weinig vertrouwen te hebben in meer opbrengst en lagere kosten. Kleinere bedrijven kunnen relatief beperkter profiteren van de schaalvoordelen.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:
Gebruik precisielandbouw
Onderstaande figuren geven weer waarom akkerbouwers geen gebruik maken van precisielandbouwtechnologie en welke maatregelen stimuleren tot het gebruik van akkerbouw.
Gebruik digitale technologieën
Onderstaande figuur geeft de relatie weer tussen bedrijfsgrootte en adoptie van digitale technologie.