Platformeconomie
Digitalisering biedt mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen. Een van de meest prominente ontwikkelingen is de opkomst van de platformeconomie. Digitale platformen faciliteren interacties en transacties, vaak tussen uiteenlopende soorten gebruikers. Vaak zorgen ze ervoor dat vraag en aanbod beter en goedkoper bij elkaar komen.
Er is een rijkheid aan platformen die Nederlanders gebruiken. Veelgebruikte platformen zijn:
  • appstores

  • entertainmentplatforms zoals Netflix

  • maaltijdbezorgingsplatforms

  • marktplaatsen zoals bol.com en Marktplaats

Een klein deel (ongeveer 2 procent) van de beroepsbevolking werkt regelmatig via platformen. De meeste hiervan werken in maaltijdbezorging, vervoer, schoonmaken en microklussen. Dit doen ze vaak parttime.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:
Gebruik Platforms
De twee onderstaande figuren geven weer hoe vaak platforms gebruikt worden in Nederland.
Gebruik door werkgevers en werknemers
De onderstaande figuren gaan over waar platformen werk en werknemers koppelen.