Hoe staat Nederland ervoor met digitalisering
Nederland behoort tot de Europese koplopers op het gebied van digitalisering. Met een constante vierde plaats in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI) laat Nederland zien dat er al flinke stappen gezet zijn.
Op het gebied van digitale connectiviteit is Nederland de koploper. Bij bedrijfsdigitalisering en internetgebruik staat Nederland in de top 5. Op digitale publieke dienstverlening scoort Nederland binnen de DESI wat lager. De afgelopen jaren is er daarnaast een inhaalslag gemaakt wat betreft het aantal ICT'ers op de arbeidsmarkt, waardoor Nederland ook op het thema ‘menselijk kapitaal’ tot de Europese top behoort.
Volgens cijfers van de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) scoort Nederland onder gemiddeld bij het trainen van digitale vaardigheden van niet-ICT-personeel. Zij zijn bij uitstek van belang voor het succesvol toepassen van digitale technologie in specifieke sectoren of domeinen.
Op deze pagina zijn grafieken met de volgende gegevens te vinden:
Digital Economy and Society Index (DESI)
De Digital Economy and Society Index (DESI) vergelijkt Europese landen op hun digitale prestaties. In onderstaande figuren is de de totale score per land weergegeven, en de uitsplitsing naar de vijf pijlers van de index.
 
EIB Digitalisation Index
Op basis van data op bedrijfsniveau vanuit de European Investment Bank (EIB) Investment Survey 2019 heeft de EIB een index samengesteld. Deze index laat zien hoe het staat met de digitalisering van:
  • bedrijven (adoptie van digitale technologie)
  • landen (infrastructuur en investeringen)
Vacatures en medewerkers
Onderstaande figuren geven weer:
  • hoe goed bedrijven in Europa hun IT-vacatures kunnen invullen
  • hoeveel bedrijven IT-specialisten in dienst hebben
Investeringen in hardware
In de onderstaande figuur staan de investeringen in computers en randapparatuur als aandeel van de totale investeringen in materiële vaste activa. Vaste activa zijn bezittingen van het bedrijf waar ze voor langere tijd gebruik van kunnen maken.
Human capital
De data in onderstaande grafieken is afkomstig van pr-eDict en van CA-ICT. Pr-eDict is het expertisecentrum Digitalisering en ICT en CA-ICT is een opleidingsfonds voor de ICT-arbeidsmarkt.
ICT-vacatures
De onderstaande figuur geeft het aantal ICT-vacatures weer per kwartaal. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfssector, provincie en beroep.