Mobiliteit
Digitalisering kan helpen bij het verbeteren van de:
  • doorstroming van het verkeer
  • verkeersveiligheid
  • mogelijkheid om zuiniger en schoner te rijden
Dankzij slimme toepassingen worden verkeersdeelnemers en -voertuigen onderdeel van een groter, intelligent vervoerssysteem. Hierbij vindt continue data-uitwisseling plaats, waarmee vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd.
In de monitor ITS (Intelligente TransportSystemen) wordt benoemd dat Nederland Europees en mogelijk zelfs wereldwijd koploper is op specifieke terreinen.
Nederland geldt vooral als ‘leading country’ op het gebied van:
  • verkeersmanagement
  • slimme VRI’s (VerkeersRegelInstallaties)
  • ‘connected driving’
De omzet en exportcijfers van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met intelligente transportsystemen blijven stijgen. Op het gebied van infrastructuur voor elektrische auto’s doet Nederland het ook goed. In 2017 telde Nederland bijna 33.000 oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal oplaadpunten in heel Europa.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:
Intelligente transportsystemen
Onderstaande figuur laat de ontwikkeling van Intelligente TransportSystemen (ITS) in Nederland zien.