Energie
In Nederland hebben we de ambitie om naar een flexibel en duurzaam energiesysteem toe te werken. Daarbij zet Nederland nadrukkelijk in op het potentieel van intelligente energienetten. Deze intelligente energienetten kunnen bestaande infrastructuur en nieuwe marktmodellen efficiënter benutten.
Digitalisering maakt het mogelijk om zowel productie als afname van energie meer op afstand te sturen. Het biedt daardoor de mogelijkheid om vraag en aanbod steeds nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. Een belangrijke onderdeel in deze overgang is de slimme meter.
In 2016 waren er volgens Netbeheer Nederland al enkele miljoenen slimme meters geplaatst.
Het belang van ICT voor de energiesector is ook terug te zien in de toenemende investeringen in ICT sinds 2013. De enige uitzondering hierop is 2017.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:

Onderstaande visualisatie geeft weer hoeveel Smart Grid Labs een land heeft. 

Onderstaande visualisaties geven de trends in ICT-investeringen en aantal ICT'ers in de energiesector.